تعبیر خواب دندان

خواب دندان چه تعبیری دارد؟ تعبیر دیدن خواب دندان، به بیان امام صادق (ع) و حضرت یوسف (ع) را در این خبر بخوانید. امام صادق (ع) فرمود: «دربارهخواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، […]

ادامه مطلب