دیکشنری تعبیر خواب

دیکشنری تعبیر خواب آ حرف “الف” در خواب می تواند نشانگر تمایل شما برای به رسمیت شناختن و رسیدن به موفقیت باشد ، همانطور که در گرفتن “A” در آزمون یا شماره یک بودن. از طرف دیگر ، این نمادی است که شبیه به یک فلش است و می تواند چیزی را نشان دهد یا […]

ادامه مطلب