تعبیر خواب سیمرغ

با تعبیر خواب سیمرغ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

 

سیمُرغ نام یک پرندۀ اسطوره‌ای-افسانه‌ای ایرانی است. شاید بتوان سیمرغ را از مهم‌ترین موجودات در ادب پارسی برشمرد. دانشمندان زیادی از دیرباز به این پرنده در اساطیر ایرانی و شباهتهای آن با مرغان دیگری همچون çyena (شاهین)، گرودای هندی، وارغن، کرشیفت، امرو و کمروی اوستایی، چمروش و کَمَک در ادبیات پهلوی، عنقای عربی، هما و ققنوس در ادب پارسی، فونیکس یونانی، انزوی اکدی، و سیرنگ در ادبیات عامیانه پرداخته‌اند. او نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد. کُنام (آشیانه) او کوه اسطوره‌ای قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. زال را می‌پرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می‌کند. به رستم در نبرد با اسفندیاررویین‌تن یاری می‌رساند. جز در شاهنامه دیگر شاعران پارسیگوی نیز سیمرغ را چهرهٔ داستان خود قرار داده‌اند. از جمله منطق الطیر، عطار نیشابوری نیز از آن دسته‌اند.


موارد پیشنهادی


دیدن سیمرغ دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد و اگر سیمرغ ماده بیند دلیل بر زنی صاحب جمال باشد اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و بر هوا برد دلیل که بزرگی سفر کند.

ابراهیم گوید اگر بیند سمرغ ماده را بکشت دلیل که دوشیزگی دختری را ببرد اگر بیند سیمرغ از دست او بپرید دلیل که زن را طلاق گوید.

جابر گوید دیدن سیمرغ به خواب دلیل بر پادشاهی بود اگر سیمرغ در خانه او فرود آمد دلیل که پادشاهی در خانه او فرود آید اگر بیند که بچه سیمرغ را بگرفت دلیل که در پناه پادشاه رود.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن سیمرغ در خواب بر چهار وجه است اول پادشاه دوم مردی بزرگ سوم ولایت چهارم زنی صاحب جمال.


بیشتر بخوانید: بهترین غذاها برای داشتن استخوان های قوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + هفده =