تعبیر خواب برنج در خواب

تعبیر خواب برنج در خواب

با تعبیر خواب برنج در خواب  از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

 

تعبیر خواب برنج

ابن سیرین گوید برنج دیدن در خواب مالی است که به رنج حاصل شود به قدر آنکه دیده یود.

کرمانی گوید اگر بیند برنج پخته همی خورد دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد و اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد بهتر و نیکو تر بود و برنج با شیر خوردن بغایت نیکو است و اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد دلیل بر غم و اندوه کند.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب لوبیا


حضرت صادق (ع) فرمایند دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول مال دوم حاجت سوم خیر و منفعت که بدو رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =